Heslá#

Heslá môžu pozostávať z:

  • Prihlásenie

  • Heslo

  • Komentár (napr. odkaz na webovú stránku)

  • OTP (HOTP alebo TOTP)

Všetky polia sú voliteľné a môžete ich kedykoľvek upraviť a pridať pomocou tlačidla „Upraviť“.

Zoznam webových stránok podporujúcich OTP nájdete na adrese dongleauth.com.

Používanie#

Záznamy sú rozdelené do dvoch kategórií: nechránené (zobrazené ako otvorený zámok) a chránené (zobrazené ako zatvorený zámok). K nechráneným záznamom je možné pristupovať priamo. K chráneným záznamom je možné pristupovať len pomocou kódu PIN.

Pri pridávaní nového záznamu môžete zaškrtnutím políčka „Chrániť pomocou kódu PIN“ vytvoriť chránený záznam.

Máte tiež možnosť vyžadovať prítomnosť používateľa vo forme požadovaného dotyku na klávesnici Nitrokey 3 na prístup k položke začiarknutím políčka „Vyžadovať prítomnosť používateľa“.