Farby a vzory LED#

Farba

Vzor

Popis

Stmievanie - modrá

Žiadne

NextBox sa spúšťa

Zelená

Žiadne

Démon NextBox je aktívny a v bežnom prevádzkovom režime

Zelená

Rýchle prepojenie

Nextcloud sa spúšťa (docker sa spúšťa)

Modrá

Žiadne

(Reset) tlačidlo je práve stlačené

Modrá

Blink

Prebieha mäkké obnovenie

Žltá

Žiadne

Inicializácia démona NextBox

Žltá

Blink

Kontrola/aplikácia aktualizácie démona NextBox

Červená

Blink

Prebieha obnovenie továrne

Fialová

Žiadne

Režim údržby Nextcloud je aktívny

  • Rýchle blikanie znamená 0,5 sekundy zapnuté a 0,5 sekundy vypnuté

  • Blikanie znamená 2 sekundy zapnuté a 2 sekundy vypnuté

Ak je LED dióda fialová, inštancia Nextcloudu je v režime údržby, režim údržby môžete vynútiť stlačením hardvérového tlačidla krátko, raz. NextBox potom vypne režim údržby.

Rada

Ak sa od dnešného dňa prepne režim údržby pomocou stlačenia tlačidla, aplikácia „mail“ bude navyše vypnutá, pretože verzia 1.11.0 spolu s Nextcloudom verzie 21.0.0.x nikdy neukončí režim údržby.