Inštalácia nitropy v systéme Windows#

Poznámka

Podpora systému Windows a inštalačný program sú vo všeobecnosti experimentálne - používajte ich opatrne.

Poznámka

Ak už používate Python vo svojom systéme a poznáte príkazový riadok, môžete nitropy nainštalovať pomocou pipx, pozri Inštalácia nitropy pomocou pipx.

Ako nainštalovať#

  1. Stiahnite si najnovší .exe súbor z vydania.

  2. Otvorte príkazovú konzolu v režime správcu (Windows 10: stlačte pravé tlačidlo myši v ponuke Štart a z ponuky vyberte položku „Windows PowerShell (Admin)“).

  3. Zmena na direktórium .exe (niečo ako cd C:\Users\YOURUSER\Downloads)

  4. Vykonať nitropy-VERSION.exe

Poznámka

Bez oprávnení správcu nitropy nemusí byť možné komunikovať so zariadením.

Známe problémy#

  • Podpora pre Nitrokey Start pod Windows 10 nefunguje bez inštalácie knižníc libusb (bude popísané)

  • Inštalátor neodstráni predchádzajúcu inštaláciu (odstráňte ju ručne pomocou nastavenia -> programy a aplikácie)