NetHSM#

Začíname#

  1. Váš NetHSM bol dodaný v zapečatenom obale. Pred rozbalením skontrolujte zapečatenie, aby ste sa uistili, že so zariadením nebolo manipulované.

  2. Pripojte port ETH zariadenia NetHSM’so sieťou. Nepoužívajte ETH port BMC, pretože umožňuje širší prístup k systému. Zariadenie NetHSM je dostupné na adrese 192.168.1.1.

  3. Zmena hesla portu BMC ETH.

  4. Inicializujte NetHSM pomocou nástroja príkazového riadkanitropy. Alternatívne možno použiť REST API.

Ďalšie informácie nájdete v iných častiach dokumentácie.