Ako nastaviť IDS/IPS pomocou aplikácie Suricata#

Spoločnosť OPNSense používa na poskytovanie služby IPS/IDS systém Suricata. Suricata je po úvodnej konfigurácii už nainštalovaná a spustená.

Nastavenia správy, monitorovania a protokolovania nájdete prostredníctvom „Services -> Intrusion Detection“.

Ďalšie informácie o konfigurácii IDS/IPS sú k dispozícii na:

https://docs.opnsense.org/manual/ips.html