NitroPhone FAQ#

Q: Funguje Nitrophone v sieti môjho operátora?

Spoločnosť Google tvrdí, že `s telefónmi Pixel by mali fungovať všetci hlavní operátori. Napriek tomu sa môžu vyskytnúť výnimky, samozrejme, nemôžeme overiť všetkých operátorov na celom svete. Najlepším postupom je skontrolovať, či ste našli nejaké testy/príbehy o skúsenostiach s telefónom Pixel 4a spolu so sieťou vášho plánovaného operátora.

Q: Čo je a ako aktivovať PIN Layout Scrambling

Ak chcete cudzím osobám sťažiť prečítanie kódu PIN pri jeho zadávaní, môžete zobraziť rozloženie kódu PIN v náhodnom poradí. Okrem toho odporúčame privacy screen. Ak chcete túto funkciu aktivovať, vyberte položku: Nastavenia -> Zabezpečenie -> Šifrovanie PIN -> Šifrovať PIN.

Otázka: Čo je to spínač zabitia a ako ho aktivovať?

Spínače Kill Switch, ktoré po spustení vymažú všetky údaje telefónu, sú v praxi veľmi riskantné, pretože sa môžu spustiť neúmyselne. Preto je NitroPhone namiesto toho vybavený funkciou automatického vypnutia a opätovného spustenia pri nečinnosti počas nastaveného času. Tým sa telefón uvedie do bezpečného stavu, v ktorom sú všetky údaje zašifrované, v pamäti RAM sa nenachádzajú žiadne údaje a telefón možno odomknúť len pomocou legitímneho kódu PIN alebo hesla. Ak chcete túto funkciu povoliť, vyberte položku: Nastavenia -> Zabezpečenie -> Automatický reštart -> vyberte dobu nečinnosti, po ktorej sa má telefón reštartovať.

Q: Prečo dostávam „Varovanie: Vaše zariadenie načítava iný operačný systém“?
Zavádzacia obrazovka

Krátko po zapnutí telefónu sa zobrazí upozornenie „Vaše zariadenie načítava iný operačný systém“. Toto upozornenie znamená, že nie je spustený bežný systém Google Android a môžete ho ignorovať.

Q: Ako môžem skontrolovať, či bol môj NitroPhone hacknutý/kompromitovaný?

Ak chcete skontrolovať integritu operačného systému, môžete použiť ` vzdialené overenie <https://attestation.app/about>`_.

Q: Kde môžem získať ďalšie informácie o GrapheneOS?

Tu nájdete ďalšie informácie o GrapheneOS.

Q: Prečo je odomykanie OEM predvolene povolené?

Jediným skutočným účelom nastavenia OEM Unlocking je ` ochrana proti krádeži <https://grapheneos.org/faq#anti-theft>`_, ktorú GrapheneOS neimplementuje. OEM unlocking (Odomknutie OEM) riadi, či je možné zariadenie odomknúť prostredníctvom zavádzača. V neskoršom prípade sa vymažú všetky používateľské údaje. Ak je odomykanie OEM zakázané, niekto môže stále spustiť systém v režime obnovenia, vstúpiť do ponuky, vymazať údaje, potom spustiť operačný systém a povoliť odomykanie OEM. Preto to’v skutočnosti nezvyšuje bezpečnosť, ale vypnutie znižuje potenciálny povrch fyzického útoku.