OpenDNSSEC#

OpenDNSSEC je súbor nástrojov na správu zabezpečenia názvov domén. Dokáže priamo načítať modul PKCS#11 a spravovať kľúče.

Ak chcete nainštalovať a nastaviť OpenDNSSEC, môžete postupovať podľa príručky OpenDNSSEC Quick Start Guide. Nemusíte inštalovať SoftHSM, namiesto toho sa použije modul NetHSM PKCS#11.

Keďže OpenDNSSEC potrebuje prístup na správu kľúčov a ich následné používanie, v konfiguračnom súbore modulu PKCS#11 je potrebné nakonfigurovať účet správcu aj operátora.

OpenDNSSEC môžete nakonfigurovať tak, aby načítal modul libnethsm_pkcs11.so úpravou súboru /etc/opendnssec/conf.xml. Budete musieť pridať nasledujúce riadky:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Configuration>

...

  <RepositoryList>
     <Repository name="NetHSM">
         <Module>/root/libnethsm_pkcs11.so</Module>
         <PIN>opPassphrase</PIN>
         <TokenLabel>LocalHSM</TokenLabel>
     </Repository>
  ...

  </RepositoryList>

...

</Configuration>

Nahraďte /root/libnethsm_pkcs11.so cestou k modulu libnethsm_pkcs11.so. Musíte porovnať <TokenLabel> so značkou, ktorú ste nastavili v konfiguračnom súbore p11nethsm.conf. ` <PIN>` je PIN kód operátora, môžete ho buď nastaviť v obyčajnom texte v súbore conf.xml alebo použiť ods-hsmutil login. OpenDNSSEC musí mať zadaný PIN, inak sa odmietne spustiť.

Musíte tiež aktualizovať polia <Repository> v /etc/opendnssec/kasp.xml na NetHSM namiesto predvolených SoftHSM :

<KASP>
   <Policy name="...">

      ...

      <Keys>

         ...

         <KSK>
             ...
             <Repository>NetHSM</Repository>
         </KSK>
         <ZSK>
             ...
             <Repository>NetHSM</Repository>
         </ZSK>
     </Keys>

     ...

   </Policy>

   ...

</KASP>