Zmena IMEI#

Aby ste mohli zmeniť IMEI svojho zariadenia, je predinštalovaný softvér blue merle.

Poznámka

<https://github.com/srlabs/blue-merle#installation>`_ Po vykonaní obnovenia výrobných nastavení je potrebné znova nainštalovať stránku `blue-merle.

IMEI môžete zmeniť rôznymi spôsobmi. Najjednoduchšie je použiť gombík na boku NW750:

  1. Prepnite hardvérový prepínač.

  2. Postupujte podľa pokynov na displeji, ktorý vás nakoniec vyzve na výmenu karty SIM.

  3. Po výmene karty SIM opäť otočte prepínač. Tým sa zmení IMEI a zariadenie sa vypne.

  4. Pred opätovným spustením systému by ste mali zmeniť svoju geografickú polohu.

Ďalšie podrobnosti nájdete na stránke táto dokumentácia.

Poznámka

Príkazy vykonávané na zariadení môžu občas trvať dlhšie, ako sa očakávalo. To môže mať za následok vypnutie displeja (pohotovostný režim) na niekoľko sekúnd pred zobrazením očakávanej záverečnej správy (napr. pokynov na výmenu karty SIM). Pred opätovným stlačením vypínača počkajte, kým sa zobrazí záverečná správa. Ak sa po minúte nezobrazí žiadna správa, mohlo dôjsť k ukončeniu skriptu alebo ste správu prehliadli. V takom prípade potiahnite spínač, aby ste pokračovali/spustite proces znova.