Presmerovanie portov & Konfigurácia brány firewall#

Vydanie#

Máte správne nastavený dynamický DNS, ale váš NextBox nie je dosiahnuteľný pomocou domény.

Skôr ako sa začnete zaoberať touto témou, uistite sa, že sa vaša doména správne prekladá na vašu IP adresu.

Podrobnosti na#

Pre IPv4 aj IPv6 musíte správne nakonfigurovať svoj internetový smerovač, aby umožnil prístup k vášmu NextBoxu. Hoci väčšina internetových smerovačov označuje túto konfiguráciu ako presmerovanie portov, v skutočnosti sa (dynamický) DNS založený na IPv4 bude prekladať na IP adresu vášho smerovača‘. Na rozdiel od toho sa však IPv6 prekladá na (globálne) jedinečnú IP adresu, ktorá sa vzťahuje na váš NextBox.

Preto je z technického hľadiska potrebné povoliť presmerovanie portov IPv4 a v prípade IPv6 je potrebné otvoriť bránu firewall, aby ste umožnili prístup k vášmu NextBoxu. V skutočnosti však väčšina smerovačov medzi nimi nerozlišuje a jednoducho to nazýva zdieľanie portov buď pre IPv4, alebo IPv6.

Riešenie#

Presmerovanie portov a/alebo pravidlá brány firewall musia byť nakonfigurované tak, aby umožňovali prevádzku na portoch 80 (server HTTP) a 443 (server HTTPS).

Na nedávnom Fritz!Boxe nájdete túto konfiguráciu vo vnútri: „Internet -> Permit Access -> Port Sharing“