Obnovenie továrenského nastavenia#

Varovanie

Obnovenie továrenského nastavenia vášho NextBoxu nevyhnutne vymaže všetky vaše súbory v NextBoxe a všetky konfiguračné nastavenia.

Na obnovenie továrenského nastavenia zariadenia NextBox stačí stlačiť hardvérové tlačidlo na 5 sekúnd.

LED dióda NextBox sa po stlačení tlačidla zmení na modrú, po uplynutí 5 sekúnd sa farba zmení na blikajúcu červenú (pozri LED documentation). Keď LED dióda nakoniec opäť dosiahne zelenú farbu, váš NextBox je pripravený na úvodné nastavenie, ako je popísané v Začíname

img1

Rada

Hardvérové tlačidlo je dierkové tlačidlo podobné iným vstavaným zariadeniam. Na jeho stlačenie sa odporúča použiť tenký (~1 mm) špendlík podobný ihlici. Napr. špendlík na vybratie sim-karty zo smartfónu funguje skvele. Dalej dbajte na to, aby ste tlačidlo nestlačili príliš silno, buďte opatrní, pri minimálnej použitej sile by mala byť rozpoznateľná haptická spätná väzba (kliknutie tlačidla).