Statická konfigurácia DNS#

Táto konfigurácia sa použije, ak ste nakonfigurovali DNS, a teda doménu pre váš NextBox napr. vo vašom internetovom smerovači.

Na rozdiel od metódy vzdialeného prístupu backwards proxy tento prístup zabezpečí úplné šifrovanie end-to-end pomocou vlastného certifikátu TLS získaného z Let’s Encrypt.

Ak chcete používať nakonfigurovanú doménu s NextBoxom a jeho inštanciou Nextcloudu, musíte tu zadať celú doménu, aby ste mohli tejto doméne dôverovať vo vašej inštancii Nextcloudu.

Napríklad vo vnútri „Fritz!Boxu“ to možno vykonať tak, že prejdete na: „Internet -> Povolenie prístupu -> DynDNS“ a nakonfigurujete poskytovateľa dynamického DNS podľa vlastného výberu.