Inštalácia nitropy pomocou pipx#

Tento návod vysvetľuje, ako nainštalovať nitropy pomocou pipx. pipx vytvorí virtuálne prostredie pre nitropy. To znamená, že nitropy a jeho závislosti nie sú v konflikte s inými balíkmi nainštalovanými vo vašom systéme.

Poznámka

Pre používateľov systému Windows: Podpora systému Windows je stále experimentálna - používajte ju opatrne. Môžete tiež použiť predkompilované binárne súbory alebo inštalačný program MSI, pozri Inštalácia nitropy v systéme Windows.

Inštalácia v systéme Linux#

Ubuntu, Debian#

Nitropy môžete nainštalovať spolu so všetkými ostatnými požadovanými závislosťami pomocou:

sudo apt install pipx && pipx ensurepath && pipx install pynitrokey

Po odhlásení alebo reštartovaní systému bude teraz k dispozícii aplikácia nitropy.

Arch#

Nitropy môžete nainštalovať spolu so všetkými ostatnými požadovanými závislosťami pomocou:

sudo pacman -S python python-pipx && pipx ensurepath && pipx install pynitrokey

Ak už máte v systéme nainštalovaný Python, môžete jednoducho spustiť:

sudo pacman -S python-pipx && pipx ensurepath && pipx install pynitrokey

Po odhlásení alebo reštartovaní systému bude teraz k dispozícii aplikácia nitropy.

Inštalácia v iných distribučných/prevádzkových systémoch#

Príprava#

Python 3.9, 3.10 alebo 3.11#

Python je už nainštalovaný vo väčšine systémov MacOS a Linux alebo si ho môžete stiahnuť z python.org. Ďalšie informácie nájdete v Príručke o sťahovaní jazyka Python.

pip#

Pip môžete nainštalovať pomocou systémového správcu balíkov alebo pomocou python3 -m ensurepip. Viac informácií nájdete v príručke o inštalácii pip.

pipx#

Pred inštaláciou nitropy musíte nainštalovať a nakonfigurovať pipx:

python3 -m pip install --user pipx
python3 -m pipx ensurepath

Viac informácií nájdete v inštalačnej príručke pipx.

Poznámka

Pre používateľov Linuxu - v súčasnosti prechodná závislosť (oscrypto) spôsobuje problémy na niektorých distribúciách Linuxu. Príslušný GitHub issue dokumentuje aktuálne potrebné riešenie:

pipx inject --pip-args="--upgrade --force" pynitrokey "oscrypto @ git+https://github.com/wbond/oscrypto.git@1547f535001ba568b239b8797465536759c742a3"

Inštalácia#

Teraz môžete nainštalovať nitropy z balíka pynitrokey:

pipx install pynitrokey

nitropy je teraz k dispozícii vo vašej ceste:

nitropy --help

Aktualizácia#

Balík môžete aktualizovať pomocou nasledujúceho príkazu:

pipx upgrade pynitrokey

Riešenie problémov#

Ak narazíte na problémy, uistite sa, že používate najnovšiu verziu porovnaním výstupu nitropy version so zoznamom release na GitHub. Ak sa pri aktualizácii nenainštaluje najnovšia verzia, môže ísť o jeden z nasledujúcich problémov.

Nesprávna verzia jazyka Python#

Nitropy vyžaduje Python 3.9 alebo 3.10. Ak je vaša predvolená inštalácia Pythonu staršia alebo novšia a nie je možné ju aktualizovať, musíte dodatočne nainštalovať Python 3.9 a pri volaní pipx uviesť názov jeho spustiteľného súboru Python, napríklad:

$ pipx install --python python3.9 pynitrokey

Rameno nie je podporované#

V súčasnosti nie je možné nainštalovať najnovšie verzie nitropy na platformy Arm kvôli problému so závislosťou (GitHub issue). Ako riešenie môžete použiť inštaláciu x86 Pythonu v termináli Rosetta, ako je popísané v tejto diskusii).

libusb-1.0.dylib nebol nájdený#

Pri spúšťaní aplikácie nitropy v systéme macOS sa môže zobraziť chybové hlásenie, že chýba súbor libusb-1.0.dylib. Túto chybu možno odstrániť ručnou inštaláciou libusb, napr. pomocou homebrew:

$ brew install libusb

Poznámky k používaniu#

Všetky platformy#

Ak chcete používať nitropy so zariadením Nitrokey Pro alebo Nitrokey Storage, musíte nainštalovať aj libnitrokey.

Windows#

Podpora systému Windows je stále experimentálna - používajte ju opatrne.

Možno budete musieť spustiť nitropy s právami správcu, aby ste sa mohli pripojiť k zariadeniu.

Linux#

V systémoch Linux potrebujete aj pravidlá Nitrokey udev. Tie sú dodávané s libnitrokey. Prípadne ich môžete nainštalovať ručne:

wget https://raw.githubusercontent.com/Nitrokey/libnitrokey/master/data/41-nitrokey.rules
sudo mv 41-nitrokey.rules /etc/udev/rules.d/

Viac informácií nájdete v Nastavenie pravidiel udev.

Ďalšie kroky#

Ďalšie informácie o používaní nitropy nájdete v týchto príručkách: