Nastavenie pravidiel udev#

Aby ste mohli pristupovať k zariadeniam bez oprávnení root, Nitropy vyžaduje pravidlá Nitrokey udev. Ak nie sú dodávané s vašou distribúciou, môžete si tieto pravidlá nainštalovať ručne:

wget https://raw.githubusercontent.com/Nitrokey/nitrokey-udev-rules/main/41-nitrokey.rules
sudo mv 41-nitrokey.rules /etc/udev/rules.d/

Staršie pravidlá sú tiež dodávané s libnitrokey.

Pravdepodobne chcete zmeniť vlastníka a oprávnenia tohto súboru:

sudo chown root:root /etc/udev/rules.d/41-nitrokey.rules
sudo chmod 644 /etc/udev/rules.d/41-nitrokey.rules

Po inštalácii pravidiel je potrebné ich znovu načítať:

sudo udevadm control --reload-rules && sudo udevadm trigger

Ak stále nemáte prístup k zariadeniu, skúste to znova po reštartovaní systému. Ak sa vyskytnú problémy, pozrite sa na tento komentár github, kde nájdete niekoľko tipov na ladenie.