Nastavenie pravidiel udev pre nitropy#

Aby ste mohli pristupovať k zariadeniam bez oprávnení root, Nitropy vyžaduje pravidlá Nitrokey udev. Tieto pravidlá sú dodávané s libnitrokey. Ak nemáte libnitrokey alebo ak potrebujete novšiu verziu, môžete pravidlá nainštalovať ručne:

wget https://raw.githubusercontent.com/Nitrokey/libnitrokey/master/data/41-nitrokey.rules
sudo mv 41-nitrokey.rules /etc/udev/rules.d/

Pravdepodobne chcete zmeniť vlastníka a oprávnenia tohto súboru:

sudo chown root:root /etc/udev/rules.d/41-nitrokey.rules
sudo chmod 644 /etc/udev/rules.d/41-nitrokey.rules

Po inštalácii pravidiel je potrebné ich znovu načítať:

sudo udevadm control --reload-rules && sudo udevadm trigger

Ak stále nemáte prístup k zariadeniu, skúste to znova po reštartovaní systému.

ToDo

popísať požiadavky: systemd, poradie zaťaženia