Nitrokey HSM s macOS#

  1. Inštalácia OpenSC. Prípadne nainštalujte tento ovládač (zdroj).

  2. Definujte SO-PIN a PIN podľa vlastného výberu. Pozri tento návod. Potom môžete začať generovať nové kľúče.

Váš kľúč Nitrokey je teraz pripravený na použitie.

  • Existuje nitrotool ako pohodlnejší frontend k OpenSC. (hsmwiz)

  • Vstavané systémy: Pre systémy s minimálnou pamäťovou stopou poskytuje modul PKCS#11 len na čítanie sc-hsm-embedded projekt.

  • Tento modul PKCS#11 je užitočný pri nasadení, kde sa nevyžaduje generovanie kľúčov na pracovisku používateľa. Modul PKCS#11 podporuje aj hlavné karty elektronického podpisu dostupné na nemeckom trhu.

  • OpenSCDP: SmartCard-HSM je plne integrovaný s OpenSCDP, otvorenou platformou pre vývoj inteligentných kariet. Podrobnosti nájdete v verejných podporných skriptách.