NetHSM#

Táto dokumentácia opisuje softvér a hardvér NetHSM.

Softvér NetHSM sa môže používať buď na hardvéri NetHSM, alebo ako kontajner Docker. Táto dokumentácia sa zaoberá iba kontajnerom Docker v kapitole Integrácia.

Softvér NetHSM obsahuje rozhranie REST API na vykonávanie inštalačných, administratívnych a prevádzkových úloh. Odporúčaný spôsob používania rozhrania REST API je prostredníctvom nástroja nitropy. Alternatívne možno na odosielanie požiadaviek HTTP na rozhranie REST API použiť curl.

Ak ste získali nový hardvér NetHSM, pozrite si najprv kapitolu Začíname. V prípade, že chcete obnoviť zálohu NetHSM, pozrite si kapitolu Obnovenie.

Dôležité

Ak používate inštanciu NetHSM s vlastným certifikátom, napríklad pomocou kontajnera Docker, budete musieť dať pokyn nitropy alebo curl, aby ignorovali platnosť certifikátu. Pre nitropy použite možnosť --no-verify-tls a pre curl použite možnosť --insecure/-k na vynechanie kontroly certifikátu.

Poznámka

Príklady v tejto dokumentácii používajú premennú prostredia NETHSM_HOST, ktorá obsahuje IP adresu alebo URL NetHSM. V unixovom shelli možno premennú nastaviť pomocou nasledujúceho príkazu.

$ export NETHSM_HOST="<URL-or-IP-address>"