Riešenie problémov#

(Nitrokey 3 - Linux)

Tu nájdete zbierku bežných problémov.

Nitrokey nie je detekovaný v systéme Linux#

Ak sa kľúč Nitrokey nedetekuje, postupujte takto:

  1. Skopírujte tento súbor 41-nitrokey.rules do /etc/udev/rules.d/.

  2. Reštartujte udev prostredníctvom sudo service udev restart.

Služby Google a Microsoft#

V súčasnosti sa zdá, že existuje chyba, ktorú, ako dúfame, čoskoro opravíme a ktorá ovplyvňuje prácu Nitrokey 3 s niektorými službami Google a Microsoft podľa FIDO2.

Chyba časového limitu#

Systém rozpoznáva kľúč Nitrokey a pred úspešným pripojením dochádza k časovému limitu.

NFC nefunguje#

Uistite sa, že FIDO2 funguje správne. Inak nebude fungovať ani NFC.

Skontrolujte tiež, či používate správne miesto v smartfóne. Nájdite správne miesto pomocou: nfc.fail.

Zadná strana kľúča Nitrokey musí byť priložená k smartfónu. V prípade verzie USB-A môže byť užitočné mierne nadvihnúť stranu s konektorom USB, aby sa zmenšila vzdialenosť koncovej časti kľúča.

Ak máte kryt telefónu, skúste najprv nájsť správne miesto bez neho. Potom to skúste znova s krytom.

Hľadanie optimálneho miesta niekedy trvalo až 20-30 sekúnd. Podľa našich skúseností podržanie kľúča Nitrokey v horizontálnej orientácii prináša lepšie výsledky.Ak sa stále stretávate s problémami, napíšte nám na našu podporu. Pre optimálnu pomoc uveďte, prosím, číslo zásielky/objednávky a model vášho smartfónu.

Aktualizácia cez update.nitrokey.com nefunguje#

Webový aktualizátor v súčasnosti nepodporuje Nitrokey 3. Najnovší firmvér však môžete získať pomocou týchto pokynov ` <firmware-update.html>`_ .