Používanie Nitrokey 3 s nitropy#

nitropy možno použiť na zoznam a správu zariadení Nitrokey 3.

Inštalácia#

Pozrite si túto príručku pre pokyny na inštaláciu pynitrokey.

Zoznam zariadení Nitrokey 3#

Použite nitropy list alebo nitropy nk3 list na zoznam všetkých pripojených zariadení:

$ nitropy list
Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2, Nitrokey Start, Nitrokey 3 & NetHSM
:: 'Nitrokey FIDO2' keys
:: 'Nitrokey Start' keys:
:: 'Nitrokey 3' keys
/dev/hidraw3: Nitrokey 3

$ nitropy nk3 list
Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2, Nitrokey Start, Nitrokey 3 & NetHSM
:: 'Nitrokey 3' keys
/dev/hidraw3: Nitrokey 3

Vyhľadávanie informácií o zariadení#

V súčasnosti sú k dispozícii nasledujúce príkazy na vyhľadávanie informácií o zariadení:

 • nitropy nk3 version: dotaz na verziu firmvéru zariadenia

  $ nitropy nk3 version
  Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2, Nitrokey Start, Nitrokey 3 & NetHSM
  v1.0.0
  

Práca s viacerými zariadeniami#

Ak je pripojených viacero zariadení Nitrokey 3, na výber jedného z nich môžete použiť možnosť --path. Ak chcete určiť cestu k zariadeniu, použite príkaz nitropy list alebo nitropy nk3 list.

$ nitropy nk3 version
Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2, Nitrokey Start, Nitrokey 3 & NetHSM
Error: Multiple Nitrokey 3 devices found -- use the --path option to select one

$ nitropy nk3 list
Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2, Nitrokey Start, Nitrokey 3 & NetHSM
:: 'Nitrokey 3' keys
/dev/hidraw4: Nitrokey 3 DD59A7F00CCB715DB515F83C346CA8AD
/dev/hidraw3: Nitrokey 3

$ nitropy nk3 --path /dev/hidraw3 version
Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2, Nitrokey Start, Nitrokey 3 & NetHSM
v1.0.0

$ nitropy nk3 --path /dev/hidraw4 version
Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2, Nitrokey Start, Nitrokey 3 & NetHSM
v1.0.1

Riešenie problémov#

Na diagnostiku problémov so zariadením Nitrokey 3 môžete použiť príkaz nitropy nk3 test. Vykoná niekoľko testov na zistenie stavu vášho zariadenia.

Ak sú testy úspešné, vytlačí sa súhrn krokov:

$ nitropy nk3 test
Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2, Nitrokey Start, Nitrokey 3 & NetHSM
Found 1 Nitrokey 3 device(s):
- Nitrokey 3 at /dev/hidraw3

Running tests for Nitrokey 3 at /dev/hidraw3

[1/3]  UUID query           SUCCESS     [not supported]
[2/3]  Firmware version query     SUCCESS     v1.0.0
Please press the touch button on the device ...
Please press the touch button on the device ...
[3/3]  FIDO2              SUCCESS

3 tests, 3 successful, 0 skipped, 0 failed

Summary: 1 device(s) tested, 1 successful, 0 failed

Ak test zlyhá, chybová správa obsahuje cestu k súboru protokolu s podrobnými informáciami. Tento súbor protokolu uveďte v požiadavkách na podporu.

Ak ste pre svoje zariadenie nastavili pin FIDO2, musíte použiť možnosť --pin:

$ nitropy nk3 test --pin 1234