Aktualizácia firmvéru#

(Nitrokey Start - Linux)

Dôležité

Aktualizácia by mohla viesť k strate údajov, preto sa uistite, že máte povolené správne záložné metódy prihlasovania a/alebo zabezpečte, aby Nitrokey Start nebol jediným spôsobom overovania/2FA pre vaše aplikácie/služby.

Dôležité

Nikdy neodpájajte zariadenie Nitrokey 3 ani neprerušujte proces počas aktualizácie, pravdepodobne sa tým vaše zariadenie stane nepoužiteľným!

Ak chcete aktualizovať firmvér zariadenia Nitrokey Start, postupujte takto.

 1. Nainštalujte pip3.

$ sudo apt install python3-pip
 1. Nainštalujte pynitrokey. Na to potrebujete internetové pripojenie.

$ pip3 install --user pynitrokey
 1. Pripojte zariadenie Nitrokey Start a overte jeho rozpoznanie.

$ nitropy start list
   *** Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2 & Nitrokey Start
   :: 'Nitrokey Start' keys:
   FSIJ-1.2.15-87042524: Nitrokey Nitrokey Start (RTM.8)
 1. Spustite proces aktualizácie. Na tento účel potrebujete pripojenie na internet.

$ nitropy start update
 1. Potom budete požiadaní o zadanie administrátorského kódu PIN vášho systému Nitrokey Start. (Predvolený PIN: 12345678)

*** Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2 & Nitrokey Start
Nitrokey Start firmware update tool
Platform: Linux-5.3.0-59-generic-x86_64-with-Ubuntu-18 04-bionic
System: Linux, is_linux: True
Python: 3.6.9
Saving run log to: /tmp/nitropy.log.d4erqux4
Admin password: "your admin PIN"
 1. V časti „Zariadenie“ nájdete informácie o aktuálnej verzii aplikácie Nitrokey Start. V prvej položke v časti „Please note“ (Poznámka) môžete vidieť najnovšiu dostupnú verziu firmvéru. Teraz musíte aktualizáciu potvrdiť tlačidlom „yes“ (áno).

Firmware data to be used:

- FirmwareType.REGNUAL: 4504, hash: ...b'65ac82a1' valid (from ...built/RTM.10/regnual.bin)

- FirmwareType.GNUK: 131072, hash: ...b'f85da8f7' valid (from ...prebuilt/RTM.10/gnuk.bin)
Currently connected device strings:
Device:
  Vendor: Nitrokey
 Product: Nitrokey Start
  Serial: FSIJ-1.2.15-43100927
 Revision: RTM.9
  Config: NITROKEY_START:dfu=no:debug=no:pinpad=no:certdo=yes:factory_reset=yes
   Sys: 3.0
Please note:

- Latest firmware available is: RTM.10 (published: 2020-06-04T12:34:14Z),
 provided firmware: None

- All data will be removed from the device

- Do not interrupt the update process, or the device will not run properly

- Whole process should not take more than 1 minute
Do you want to continue? [yes/no]: yes
 1. Verziu firmvéru môžete skontrolovať po dokončení procesu aktualizácie.

$ nitropy start list
 *** Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2 & Nitrokey Start
 :: 'Nitrokey Start' keys:
 FSIJ-1.2.15-87042524: Nitrokey Nitrokey Start (RTM.10)