Nastavenie KDF-DO#

(Nitrokey Start - Windows)

V súčasnosti je možné nastaviť KDF-DO len vtedy, keď je Nitrokey Start prázdny (tesne po obnovení výrobných nastavení).

Prehľad#

 1. Spustite obnovenie výrobných nastavení

 2. Nastavenie KDF-DO pomocou GnuPG

 3. Zmena kódu PIN administrátora (voliteľné; bez kľúčov je možná len zmena kódu PIN administrátora)

 4. Import / generovanie kľúčov

 5. Zmena kódu PIN používateľa a správcu

Nastavenie KDF-DO pomocou GnuPG#

 1. Spustite gpg2 –card-edit

 2. $ admin

 3. $ kdf-setup

 4. Zadajte kód PIN správcu

 5. Overte aktuálny stav karty pomocou údajov o karte (gpg2 –card-status), kde by malo byť viditeľné nastavenie KDF ……: on, napr:

Max. PIN lengths .: 127 127 127
PIN retry counter : 3 3 3
Signature counter : 0
KDF setting ......: on
Signature key ....: [none]

Testované s#

 • gpg (GnuPG) 2.2.20 / 2.2.25

 • Nitrokey Start RTM.10

 • Kľúče Curve 25519