Obnovenie továrenského nastavenia#

Pre zariadenia Nitrokey Storage existujú dva typy obnovenia výrobných nastavení:

  • obnovenie výrobných nastavení čipovej karty OpenPGP, napríklad pomocou gpg --card-edit, po ktorom nasleduje admin a nakoniec: factory-reset

  • obnovenie výrobných nastavení celého zariadenia Nitrokey pomocou aplikácie Nitrokey.

Taktiež je možné vygenerovať nový kľúč AES, ktorý sa používa na šifrovanie heslového sejfu a šifrovaného zväzku bez vykonania obnovenia výrobných nastavení.

Poznámka

Aplikácia Nitrokey po obnovení výrobných nastavení vždy vygeneruje nový kľúč AES.

Obnovenie továrenských nastavení môžete spustiť v aplikácii Nitrokey pomocou položky ponuky Configure->Special Configure->Factory reset.

factory-reset-menu-item

Poznámka

Obnovenie výrobných nastavení je administratívna funkcia a je dostupná len po spustení aplikácie Nitrokey s parametrom --admin.

V nasledujúcej tabuľke sú opísané rozdiely medzi týmito tromi operáciami:

Vlastníctvo

Obnovenie továrenského nastavenia OpenPGP

Obnovenie továrenského nastavenia kľúča Nitrokey

Generovanie kľúča AES

Vyžaduje sa kód PIN správcu

nie

áno

áno

Zničí kľúče OpenPGP

áno

áno

nie

Zničí trezor na heslá

áno [2]

áno

áno [2]

Zničí jednorazové heslá

nie

áno

áno [2]

Zničí zašifrovaný zväzok

áno [2]

áno [2]

áno [2]