Nitrokey FIDO U2F s macOS#

Nitrokey FIDO U2F podporuje dvofaktorové overovanie (2FA). Pri dvojfaktorovom overovaní (2FA) sa okrem hesla kontroluje aj Nitrokey FIDO U2F.

Nitrokey FIDO U2F možno používať s akýmkoľvek súčasným prehliadačom.

Dvojfaktorové overovanie (2FA)#

  1. Otvorte jednu z webových stránok, ktoré podporujú FIDO U2F.

  2. Prihláste sa na webovú stránku a v nastaveniach konta povoľte dvojfaktorové overovanie. (Vo väčšine prípadov nájdete odkaz na dokumentáciu podporovanej webovej služby na dongleauth.com.)

  3. Zaregistrujte svoj Nitrokey FIDO U2F v nastaveniach konta dotknutím sa tlačidla na aktiváciu Nitrokey FIDO U2F. Po úspešnej konfigurácii zariadenia musíte takto aktivovať Nitrokey FIDO U2F pri každom prihlásení.

Teraz ste pripravení vyraziť.

Dôležité

Aplikáciu Nitrokey nie je možné použiť pre Nitrokey FIDO U2F.