NitroPC с Ubuntu#

Започване на работа#

  1. По време на зареждането системата ще ви подкани да въведете паролата за декриптиране на твърдия диск. Въведете паролата по подразбиране „PleaseChangeMe“. След това системата ще ви преведе през процеса на създаване на потребителски акаунт. След това трябва да сте стартирали успешно системата и вече да можете да я използвате нормално.

  2. Променете паролата за криптиране на диска, като отворите терминал и изпълните:

sudo cryptsetup luksChangeKey /dev/nvme0n1p3