Ενημέρωση υλικολογισμικού#

(Nitrokey 3 - Linux)

Αυτός ο οδηγός περιγράφει τον τρόπο ενημέρωσης του υλικολογισμικού του Nitrokey 3.

Σημαντικό

Για το υλικολογισμικό v.1.0.0 και κάτω η ενημέρωση θα διαγράψει όλα τα δεδομένα του χρήστη! Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει τις κατάλληλες εφεδρικές μεθόδους σύνδεσης ή/και βεβαιωθείτε ότι το Nitrokey 3 δεν είναι ο μόνος τρόπος πιστοποίησης/2FA για τις εφαρμογές/υπηρεσίες σας.

Για το υλικολογισμικό v1.0.1 και άνω, τα δεδομένα χρήστη διατηρούνται κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης. Εν πάση περιπτώσει, φροντίστε να έχετε πάντα μια άλλη συσκευή (ή μέθοδο σύνδεσης) καταχωρημένη στην υπηρεσία σας, εάν για κάποιο λόγο τα δεδομένα σας δεν διατηρούνται.

Πώς να ενημερώσετε#

Σημαντικό

Ποτέ μην αποσυνδέετε το Nitrokey 3 ή διακόπτετε τη διαδικασία κατά την ενημέρωση, καθώς αυτό πιθανόν να καταστήσει τη συσκευή σας άχρηστη!

  1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει την τελευταία έκδοση του pynitrokey, ελέγξτε τις οδηγίες εγκατάστασης για το λειτουργικό σας σύστημα.

  2. Εκτέλεση nitropy nk3 update.

  3. Αφού λάβετε οδηγίες από το nitropy αγγίξτε τη συσκευή για να ενεργοποιήσετε τον bootloader.

  4. Μόνο για το macOS: Εάν λάβετε οδηγίες από το nitropy εκτελέστε ξανά την εντολή ενημέρωσης.

  5. Παρακαλούμε περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία. (Αυτό μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το λειτουργικό σας σύστημα)

  6. Προαιρετικά: εκτελέστε nitropy nk3 test για να ελέγξετε αν η συσκευή λειτουργεί σωστά μετά την αναβόσβησή της.

Σε περίπτωση τυχόν σφαλμάτων, παρακαλούμε πάρτε τα αρχεία καταγραφής από τον κατάλογο /tmp (/tmp/nitropy.log.*).

Αντιμετώπιση προβλημάτων:#

Έκτρωμα: Λαμβάνω permission denied for /dev/hidrawX κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.

Αυτό πιθανότατα σημαίνει ότι ο χρήστης σας δεν έχει τα απαραίτητα δικαιώματα ανάγνωσης/εγγραφής στη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει τους σωστούς udev-rules. Κατεβάστε αυτό το σύνολο udev-rules και τοποθετήστε το στον κατάλογο udev rules (π.χ. /etc/udev/rules.d). Στη συνέχεια, αφαιρέστε το Nitrokey 3 από την υποδοχή USB και εκτελέστε το: udevadm control --reload-rules && udevadm trigger ή επανεκκινήστε το μηχάνημά σας. Στη συνέχεια, η ενημέρωση θα πρέπει να λειτουργήσει χωρίς το πρόβλημα με την άδεια χρήσης.