Aktualizácia firmvéru#

Táto príručka opisuje, ako aktualizovať firmvér zariadenia Nitrokey 3.

Dôležité

Údaje používateľa sa počas aktualizácie firmvéru zachovajú. Každopádne sa uistite, že vždy máte v službe zaregistrované iné zariadenie (alebo spôsob prihlásenia), ak sa vaše údaje z nejakého dôvodu nezachovajú.

Ako aktualizovať#

Dôležité

Nikdy neodpájajte zariadenie Nitrokey 3 ani neprerušujte proces počas aktualizácie, pravdepodobne sa tým vaše zariadenie stane nepoužiteľným!

Webupdate#

Najjednoduchší spôsob aktualizácie zariadenia Nitrokey FIDO2 je otvoriť update.nitrokey.com v prehliadači a postupovať podľa pokynov na webovej stránke.

Používanie príkazového riadku#

Ak vám webupdate nefunguje, môžete použiť aj náš nástroj príkazového riadku.

  1. Uistite sa, že máte nainštalovanú najnovšiu verziu pynitrokey, pozrite si prosím inštalačné pokyny pre váš operačný systém

  2. Spustiť nitropy fido2 update.

  3. Po pokynoch nitropy sa dotknite zariadenia, aby ste aktivovali zavádzač.

  4. len pre MacOS: Ak dostanete pokyn nitropy, spustite príkaz update znova.

  5. Počkajte na dokončenie procesu. (Tento čas sa môže líšiť v závislosti od operačného systému

V prípade akýchkoľvek chýb prevezmite protokoly z adresára /tmp (/tmp/nitropy.log.*).