Resetovanie kľúča Nitrokey#

Operácia Obnovenie továrenského nastavenia vymaže tajné kľúče FIDO uložené v zariadení Nitrokey a vygeneruje nové. Potom sa Nitrokey správa ako nové zariadenie.

Aby sa predišlo náhodnému a neúmyselnému resetovaniu kľúča Nitrokey, požadovaný čas potvrdenia dotykom pre operáciu resetovania FIDO2 je dlhší a s výrazným správaním LED (červené svetlo LED) ako pri bežných operáciách. Ak chcete resetovať kľúč Nitrokey, potvrďte ho dotykom dotykového tlačidla po dobu najmenej 5 sekúnd, kým sa nerozsvieti zelená alebo modrá LED dióda.

Windows 10#

Uistite sa, že používate aspoň verziu 2004. Postupujte podľa sprievodcu obnovením systému Windows.

Ak celkový čas potrebný na vykonanie bude dlhší ako 10 sekúnd, používateľské rozhranie operačného systému Windows oznámi chybu. Operácia resetovania sa na klávese Nitrokey vykoná aj po tom, ako je nahlásené jeho zlyhanie, pokiaľ bude dotyk používateľa zaregistrovaný pred uplynutím interného času prevádzky klávesu Nitrokey (potvrdenie dotyku je zobrazené modrou farbou).

Windows 10 vo virtuálnom počítači#

Majte na pamäti, že Nitrokey má interný časový limit na prijatie operácie resetovania FIDO 10 sekúnd od zapnutia. Ak sa Nitrokey pripojí k virtuálnemu počítaču neskôr, vráti chybu a operácia sa preruší.

Ďalšie spôsoby resetovania#

Kľúč Nitrokey možno resetovať aj pomocou:

  • nástroj pynitrokey: nitropy fido2 reset (na spustenie sú potrebné práva správcu)