Správa vzdialeného prístupu#

Váš NextBox sa dodáva s rôznymi možnosťami, ako umožniť prístup k vášmu NextBoxu z ľubovoľného vzdialeného miesta, pokiaľ máte k dispozícii internetové pripojenie.

Ak máte problém s celkovou témou, prečítajte si:

Rada

Hoci metóda vzdialeného prístupu Backwards Proxy je rýchly spôsob realizácie vzdialeného prístupu, dôrazne odporúčame** používať dynamické nastavenie DNS alebo statické nastavenie DNS na zachovanie najlepšej úrovne zabezpečenia pre váš NextBox. Ve väčšine scenárov používania bude druhá možnosť poskytovať aj lepšiu šírku pásma dát a používateľský zážitok.

Pred nastavením metódy vzdialeného prístupu si môžete prečítať comparison, aby ste pochopili kompromisy a možnosti rôznych prístupov:

Existujú rôzne spôsoby, ako sprístupniť váš NextBox na vzdialený prístup.

Nasledujúce témy by vás mohli zaujímať v závislosti od poskytovateľa internetových služieb a typu vášho internetového pripojenia: