Nitrokey 3 s Linuxom#

Nitrokey 3 podporuje dvojfaktorové overovanie (2FA) a overovanie bez hesla:

  • Pri bezheslovom overovaní sa zadávanie hesla nahrádza prihlásením pomocou tlačidla Nitrokey 3 a kódu PIN.

  • Pri dvofaktorovom overovaní (2FA) sa okrem hesla kontroluje aj kľúč Nitrokey 3.

Nitrokey 3 možno používať s akýmkoľvek súčasným prehliadačom a s aplikáciou Nitrokey App 2.

Overovanie bez hesla#

  1. Otvorte webovú stránku, ktorá podporuje FIDO2.

  2. Prihláste sa na webovú stránku a prejdite na položku „Nastavenie bezpečnostného kľúča“ v nastaveniach zabezpečenia svojho konta.

  3. Teraz je potrebné nastaviť kód PIN pre zariadenie Nitrokey 3.

  4. Po zobrazení výzvy sa dotknite tlačidla Nitrokey 3.

  5. Po úspešnom nakonfigurovaní zariadenia budete musieť zariadenie Nitrokey 3 takto aktivovať pri každom prihlásení po zadaní kódu PIN.

Dvojfaktorové overovanie (2FA)#

  1. Otvorte jednu z webových stránok, ktoré podporujú FIDO U2F.

  2. Prihláste sa na webovú stránku a v nastaveniach konta povoľte dvojfaktorové overovanie. (Vo väčšine prípadov nájdete odkaz na dokumentáciu podporovanej webovej služby na dongleauth.com.)

  3. Zaregistrujte svoj kľúč Nitrokey 3 v nastaveniach konta dotknutím sa tlačidla na aktiváciu kľúča Nitrokey 3. Po úspešnom nakonfigurovaní zariadenia musíte zariadenie Nitrokey 3 takto aktivovať pri každom prihlásení.

Teraz ste pripravení vyraziť.