Aktualizácia firmvéru#

(Nitrokey 3 - Windows)

Táto príručka opisuje, ako aktualizovať firmvér zariadenia Nitrokey 3.

Dôležité

Aktualizácia firmvéru vymaže všetky údaje používateľa! Uistite sa, že máte povolené správne záložné metódy prihlasovania a/alebo zabezpečte, aby Nitrokey 3 nebol jediným spôsobom overovania/2FA pre vaše aplikácie/služby.

Ako aktualizovať#

Dôležité

Nikdy neodpájajte zariadenie Nitrokey 3 ani neprerušujte proces počas aktualizácie, pravdepodobne sa tým vaše zariadenie stane nepoužiteľným!

  1. Uistite sa, že máte nainštalovanú najnovšiu verziu pynitrokey, pozrite si prosím inštalačné pokyny pre váš operačný systém

  2. Spustiť nitropy nk3 update.

  3. Dotknite sa zariadenia, aby ste aktivovali zavádzač (po pokyne nitropy)

  4. len pre MacOS: Spustite príkaz update znova (po pokynoch nitropy)

  5. Počkajte 3-10 minút v systéme MacOS/Linux, 12-25 minút v systéme Windows

  6. Aktualizácia je dokončená

  7. Voliteľné: spustite nitropy nk3 test na kontrolu, či zariadenie po flashovaní funguje správne

V prípade akýchkoľvek chýb prevezmite protokoly z adresára /tmp (/tmp/nitropy.log.*).