Aktualizácia firmvéru#

(Nitrokey 3 - Windows)

Táto príručka opisuje, ako aktualizovať firmvér zariadenia Nitrokey 3.

Dôležité

V prípade firmvéru verzie 1.0.0 a nižšej sa pri aktualizácii vymažú všetky údaje používateľa! Uistite sa, že máte povolené správne záložné metódy prihlasovania a/alebo zabezpečte, aby Nitrokey 3 nebol jediným spôsobom overovania/2FA pre vaše aplikácie/služby.

Pri firmvéri v1.0.1 a vyššom sa počas aktualizácie zachovajú údaje používateľa. Každopádne sa uistite, že vždy máte v službe zaregistrované iné zariadenie (alebo spôsob prihlásenia), ak sa vaše údaje z nejakého dôvodu nezachovajú.

Ako aktualizovať#

Dôležité

Nikdy neodpájajte zariadenie Nitrokey 3 ani neprerušujte proces počas aktualizácie, pravdepodobne sa tým vaše zariadenie stane nepoužiteľným!

  1. Uistite sa, že máte nainštalovanú najnovšiu verziu pynitrokey, pozrite si prosím inštalačné pokyny pre váš operačný systém

  2. Spustiť nitropy nk3 update.

  3. Po pokynoch nitropy sa dotknite zariadenia, aby ste aktivovali zavádzač.

  4. len pre MacOS: Ak dostanete pokyn nitropy, spustite príkaz update znova.

  5. Počkajte na dokončenie procesu. (Tento čas sa môže líšiť v závislosti od operačného systému)

  6. Voliteľné: spustite nitropy nk3 test na kontrolu, či zariadenie po flashovaní funguje správne

V prípade akýchkoľvek chýb prevezmite protokoly z adresára /tmp (/tmp/nitropy.log.*).