Obnovenie továrenského nastavenia#

Každú funkciu zariadenia Nitrokey 3 možno resetovať samostatne.

FIDO2#

Operácia Obnovenie továrenského nastavenia vymaže všetky tajné kľúče FIDO2 uložené v zariadení Nitrokey (a vygeneruje nové):

  • nástroj nitropy: nitropy fido2 reset (spustenie vyžaduje práva správcu)

  • Google Chrome: Správa bezpečnostných kľúčov cez priame prepojenie: chrome://settings/securityKeys

Heslá#

Statické heslá a jednorazové heslá (OTP) možno resetovať pomocou nitropy nk3 secrets reset.

OpenPGP#

Kartu OpenPGP možno resetovať pomocou GnuPG: gpg --card-edit, potom admin a factory-reset.

Čipová karta PIV#

Inteligentnú kartu PIV možno resetovať pomocou nasledujúceho príkazu:

opensc-tool -s 00:A4:04:00:0B:A000000308000010000100 -s 00:20:00:80:08:FFFFFFFFFFFFFFFF -s 00:20:00:80:08:FFFFFFFFFFFFFFFF -s 00:20:00:80:08:FFFFFFFFFFFFFFFF -s 00:FB:00:00