Inštalácia aplikácie Nitrokey#

Aplikácia Nitrokey je súčasťou repozitárov Ubuntu od verzie Ubuntu 18.04 (kódové označenie ‚bionic‘). Stačí ju nainštalovať prostredníctvom Centra softvéru alebo zadaním nasledujúceho príkazu do terminálu:

$ sudo apt update
$ sudo apt install nitrokey-app

Verzie aplikácií v oficiálnych repozitároch Ubuntu bohužiaľ často nie sú aktuálne.

Novšie verzie aplikácie#

Ak chcete získať najnovšiu aplikáciu Nitrokey, môžete pridať samostatné úložisko, ktoré spravuje spoločnosť Nitrokey.

Na pridanie úložiska a inštaláciu aplikácie Nitrokey vykonajte v termináli nasledujúci príkaz:

Rada

PPA nie je potrebný pre Ubuntu 22.04 a novšie verzie. Predchádzajúce verzie Ubuntu ho stále môžu používať na aktualizáciu aplikácie.

$ sudo add-apt-repository ppa:nitrokey/nitrokey
$ sudo apt install nitrokey-app

Prípadne môžete použiť balík snap. Viac informácií nájdete v ` tu <https://www.nitrokey.com/download/snap-package>`__.