NitroPC FAQ#

Q: Aké je predvolené heslo šifrovania pevného disku?

Predvolené heslo šifrovania disku NitroPC: „12345678“. Toto heslo bolo zmenené 15.01.2024, takže ak „12345678“ nefunguje, skúste staré predvolené heslo: „PleaseChangeMe“.