NitroWall NW678, NW4J3#

Začíname#

Varovanie

Nepripájajte zariadenie NitroWall priamo k sieti LAN, pretože dva servery DHCP budú aktívne rozdeľovať IP adresy v sieti, čím zmätú a odpojia ľubovoľné zariadenia v sieti.

 1. Prepojte port NitroWalls LAN1 pomocou prepojovacieho kábla s ethernetovým portom vášho notebooku alebo PC

  Dôležité

  Všimnite si, že štandardná konfigurácia OPNsense používa LAN2 ako port WAN a LAN1,3,4 ako porty LAN. V predvolenom nastavení sú LAN3 a LAN4 vypnuté. Musíte ich teda povoliť (t. j. prostredníctvom premostenia).

 2. Pripojenie zariadenia NitroWall k napájaniu

 3. Zapnite zariadenie NitroWall pomocou prepínača I/O na prednej strane

 4. Po spustení systému (NitroWall vydá príslušné zvukové znamenie) je k dispozícii cez https://192.168.1.1/. IP adresu získate automaticky z NitroWall DHCP-Serveru.

 5. Potvrdenie bezpečnostného upozornenia prehliadača

 6. Po prihlásení sa nachádzate na paneli správcu systému NitroWall

  • Prihlásenie: root

  • Heslo: opnsense

 7. Spustite systémového sprievodcu prostredníctvom ponuky na ľavej strane: systém → systémový sprievodca → nastavenie. Sprievodca s vami prechádza konfiguráciou krok za krokom.

  Zadná strana steny NitroWall

  Zadná strana steny NitroWall

  NitroWall frontside

  Predná strana steny NitroWall

  prístrojová doska

  Prístrojová doska NitroWall

  načítanie

  Znovunačítanie zariadenia NitroWall

 8. Po konfigurácii steny NitroWall ju znovu načítajte, aby sa zmeny zachovali. Hneď ako sa proces ukončí, vrátite sa opäť na ovládací panel.

 9. Po dokončení inštalácie nainštalujte potrebné aktualizácie. Ak to chcete urobiť, prejdite do časti Systém → Firmvér → Aktualizácie.