Nitrowall NW750#

Začíname#

  1. Pripojte sa k sieti Wifi GL-E750-XXX s heslom: goodlife.

  2. Otvorte webové rozhranie na adrese http://192.168.8.1

  3. Ďalšiu pomoc nájdete na stránke táto dokumentácia