Aplikácia Nitrokey 2#

Nitrokey App 2 je grafická aplikácia pre zariadenia Nitrokey 3. V prípade zariadení Nitrokey Pro a Nitrokey Storage použite namiesto nich aplikáciu Nitrokey App 1.

Podporované funkcie#

  • Aktualizácia firmvéru

  • Jednorazové heslá (OTP)

Plánované funkcie#

  • Ukladanie hesiel

  • Správa kódu PIN

  • Podpora systému macOS