Úložisko Nitrokey, Windows#

  1. Pripojte kľúč Nitrokey k počítaču a potvrďte všetky dialógové okná, aby sa ovládač zariadenia USB smart card nainštaloval takmer automaticky.

    Poznámka

    Systém Windows môže zlyhať pri inštalácii dodatočného ovládača zariadenia pre čipovú kartu. Toto upozornenie môžete ignorovať.

  2. Stiahnite a spustite aplikáciu Nitrokey. Možno ju chcete uložiť na nešifrovaný oddiel svojho úložiska Nitrokey. Neotvorí sa okno, ale v systémovej lište sa zobrazí ikona (pozri snímku obrazovky nižšie). Kliknutím pravým tlačidlom myši na túto ikonu môžete použiť všetky možnosti aplikácie.

    img1
  3. Otvorte okno Informácie z ponuky aplikácie Nitrokey a skontrolujte, či máte nainštalovaný najnovší firmvér. Ak nie je najnovší, aktualizujte aktualizáciu.

  4. Pomocou aplikácie Nitrokey môžete zmeniť predvolený PIN používateľa (predvolený: 123456) a PIN administrátora (predvolený: 12345678) na vlastné voľby.

Váš kľúč Nitrokey je teraz pripravený na použitie.

Poznámka

V mnohých opísaných prípadoch použitia je potrebné mať v zariadení nainštalované kľúče OpenPGP alebo S/MIME (pozri nižšie).

Vytváranie kľúčov pomocou OpenPGP alebo S/MIME#

Existujú dva široko používané štandardy na šifrovanie e-mailov. Zatiaľ čo OpenPGP/GnuPG je obľúbený medzi jednotlivcami, S/MIME/x.509 používajú najmä podniky. Ak máte pochybnosti, ktorý z nich si vybrať, mali by ste použiť OpenPGP.

Viac informácií o používaní OpenPGP na šifrovanie e-mailov pomocou Nitrokey nájdete v kapitole OpenPGP Email Encryption.

Ďalšie informácie o používaní protokolu S/MIME na šifrovanie e-mailov pomocou kľúča Nitrokey nájdete v kapitole Šifrovanie e-mailov pomocou protokolu S/MIME.