NitroPC с Qubes OS#

Започване на работа#

  1. По време на зареждането системата ще ви подкани да въведете паролата за декриптиране на твърдия диск. Въведете паролата по подразбиране „PleaseChangeMe“. След това системата ще ви преведе през процеса на създаване на потребителски акаунт. След това трябва да сте стартирали успешно системата и вече да можете да я използвате нормално.

  2. Променете паролата за криптиране на диска, като отворите терминал и изпълните:

sudo cryptsetup luksChangeKey /dev/nvme0n1p3

Неуспешно стартиране на зареждане на модулите на ядрото#

По време на зареждането на системата се изписва грешката „Failed to start Load Kernel Modules“. Това е известен проблем, който не е критичен и може да бъде пренебрегнат.