Ενεργοποίηση ρυθμίσεων δικτύου, π.χ. Wifi#

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το Wifi, το Bluetooth και άλλες λειτουργίες, πρέπει να ενεργοποιήσετε το «Ρυθμίσεις» στο «sys-net».

  1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Qubes πάνω αριστερά και επιλέξτε Qubes:Settings κάτω από το sys-net.

img1
  1. Πηγαίνετε στις Εφαρμογές, επιλέξτε «Ρυθμίσεις»και κάντε κλικ στο «>»για να το μετακινήσετε στη δεξιά πλευρά.

  2. Κάντε κλικ στο «Apply» και μετά στο «Ok».

  3. Τώρα θα πρέπει να έχετε το «Settings» ορατό στο sys-net.

Σημείωση

Εάν δεν ανοίξει τις Ρυθμίσεις αφού κάνετε κλικ σε αυτές, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

Fix sys-net Ρυθμίσεις#

  1. Μεταβείτε στο τερματικό του sys-net.

  2. Ανοίξτε το αρχείο bashrc με sudo vim ~/.bashrc.

img2
  1. Πατήστε «i» για να ενεργοποιήσετε την επεξεργασία και να προσθέσετε export XDG_CURRENT_DESKTOP=GNOME στο αρχείο.

img3
  1. Αποθηκεύστε τις αλλαγές με :wq.

  2. Κάντε επανεκκίνηση του NitroPad.

  3. Τώρα οι Ρυθμίσεις θα πρέπει να είναι ορατές.