Επαναφορά κωδικού πρόσβασης χρήστη#

 1. Ακολουθήστε τα επόμενα πέντε βήματα για να εκκινήσετε από το μέσο εγκατάστασης

  Βήμα 1
  Βήμα 2
  Βήμα 3
  Βήμα 4
  Βήμα 5
 2. Στο κέλυφος διάσωσης, πληκτρολογήστε: για να ξεκλειδώσετε την κρυπτογραφημένη ριζική μονάδα δίσκου

 3. Συνδέστε τη μονάδα ρίζας mount /dev/mapper/qubes_dom0-root /mnt

 4. Αλλάξτε το root σε αυτό chroot /mnt

 5. Αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασης passwd user (όπου «user» είναι η σύνδεσή σας στο Qubes)

 6. Πληκτρολογήστε έναν νέο κωδικό πρόσβασης και επιβεβαιώστε

 7. Πληκτρολογήστε exit για να βγείτε από το chroot

 8. Πληκτρολογήστε reboot και στη συνέχεια εκκινήστε ως χρήστης χωρίς το μέσο εγκατάστασης