Εγκατάσταση εφαρμογής Nitrokey#

Σημείωση

Τις περισσότερες φορές η εφαρμογή είναι ήδη προεγκατεστημένη. Απλά πρέπει να πατήσετε το κουμπί «ανανέωση εφαρμογών» στις ρυθμίσεις sys-usb (βλ. σημείο 7 της εικόνας), εάν η εφαρμογή δεν εμφανίζεται στο μενού.

 1. Ορίστε στο «Qubes Settings» του sys-usb «Networking» την προεπιλογή και «Apply» τις αλλαγές.

  img1
 2. Ορίστε στο «Qubes Settings» του προτύπου fedora «Networking» την προεπιλογή και «Apply» τις αλλαγές.

  img2
 3. Ανοίξτε το τερματικό του προτύπου fedora και εκτελέστε sudo dnf install nitrokey-app.

  img3
 4. Κλείστε το πρότυπο.

 5. Επανεκκίνηση όλων των qubes με βάση το πρότυπο.

 6. Μεταβείτε στο «Application» του sys-usb και επιλέξτε την εφαρμογή Nitrokey App.

  img5
 7. Κάντε κλικ στο βέλος που δείχνει προς τα δεξιά για να το μετακινήσετε στις συντομεύσεις και «Εφαρμόστε» τις αλλαγές.

  img6
 8. Τώρα μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην εφαρμογή Nitrokey κάνοντας κλικ στο sys-usb.

  img7