Συχνές ερωτήσεις NitroPad#

Q: Ποιος είναι ο προεπιλεγμένος κωδικός κρυπτογράφησης σκληρού δίσκου;

Ο προεπιλεγμένος κωδικός κρυπτογράφησης δίσκου Nitropad: «12345678». Αυτό άλλαξε στις 15.01.2024, οπότε αν το «12345678» δεν λειτουργεί, δοκιμάστε την παλιά προεπιλογή: «PleaseChangeMe».

Q: Πώς να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης κρυπτογράφησης του σκληρού δίσκου μέσα από το HEADS;

Αυτός είναι ο προτιμώμενος τρόπος για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης κρυπτογράφησης του σκληρού δίσκου. Μέσα στο HEADS επιλέξτε Options -> Change LUKS Disk Recovery Key passphrase και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Ε: Πώς να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης κρυπτογράφησης του σκληρού δίσκου μέσα από το λειτουργικό σύστημα;

Χρησιμοποιώντας τα προεπιλεγμένα εργαλεία cryptsetup είναι σημαντικό να σημειώσετε ότι χρησιμοποιείται η σωστή υποδοχή πλήκτρων: sudo cryptsetup luksChangeKey --key-slot=0 /dev/nvme0n1p3 ή sudo cryptsetup luksChangeKey --key-slot=0 /dev/sda3. Στο Qubes 4.2 υπάρχει επίσης τώρα ένα εργαλείο GUI για αυτό:

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης Qubes Image
Q: Τι είναι η επανακυκλοφορία / επανακρυπτογράφηση και γιατί είναι σημαντική;

Η αλλαγή του κωδικού πρόσβασης κρυπτογράφησης του σκληρού δίσκου δεν αλλάζει την ίδια την κρυπτογράφηση, αλλά μόνο την πρόσβαση στο κλειδί κρυπτογράφησης. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που κάποιος είχε φυσική πρόσβαση στη συσκευή (π.χ. κατά τη διάρκεια της αποστολής) μπορεί να έχει αντιγράψει την επικεφαλίδα LUKS, δηλαδή το κλειδί κρυπτογράφησης. Χρησιμοποιώντας αυτό το αντίγραφο θα μπορούσε κάποιος να αποκρυπτογραφήσει τον σκληρό δίσκο ακόμη και με νέο κωδικό πρόσβασης. Για το λόγο αυτό, ο οδηγός επανακατοχή προτείνει την εκ νέου κρυπτογράφηση του σκληρού δίσκου, η οποία κρυπτογραφεί εκ νέου στη θέση της, διασφαλίζοντας ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί το σενάριο που περιγράφηκε προηγουμένως.