Reset Nitrokey#

Operacja Resetu Fabrycznego usuwa tajne klucze FIDO zapisane w Nitrokey i generuje nowe. Po tej operacji Nitrokey zachowuje się jak nowe urządzenie.

Aby uniknąć przypadkowego lub złośliwego zresetowania kluczy Nitrokey, wymagany czas potwierdzenia dotknięcia w przypadku operacji resetowania FIDO2 jest dłuższy i wiąże się z wyraźnym zachowaniem diody LED (świeci się czerwona dioda LED) niż w przypadku normalnych operacji. Aby zresetować Nitrokey, potwierdź, dotykając przycisku dotykowego przez co najmniej 5 sekund, aż zaświeci się zielona lub niebieska dioda LED.

Windows 10#

Upewnij się, że używasz co najmniej wersji 2004. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora resetowania systemu Windows.

Jeśli całkowity czas wykonania operacji będzie dłuższy niż 10 sekund, interfejs użytkownika systemu operacyjnego Windows zgłosi awarię. Operacja resetowania zostanie wykonana na Nitrokey nawet po zgłoszeniu niepowodzenia, o ile dotyk użytkownika zostanie zarejestrowany przed upływem czasu wewnętrznego działania Nitrokey (potwierdzenie dotyku jest wyświetlane niebieskim kolorem).

Windows 10 na maszynie wirtualnej#

Należy pamiętać, że Nitrokey ma wewnętrzny limit czasu na zaakceptowanie operacji resetowania FIDO wynoszący 10 sekund od momentu włączenia zasilania. Jeśli Nitrokey połączy się z wirtualną maszyną później niż ten czas, zwróci błąd i operacja zostanie przerwana.

Inne sposoby resetowania#

Nitrokey można również zresetować za pomocą:

  • narzędzie pynitrokey: nitropy fido2 reset (wymaga praw administratora do wykonania)