Używanie NitroWall jako połączonego klienta DHCP/serwera DHCP#

Sieć z DHCP

Ostrzeżenie

Zwróć uwagę na prawidłowe mapowanie interfejsów na porty fizyczne: Interfejsy → Przypisania

  1. W menu „System → Kreator → Konfiguracja interfejsu WAN” ustaw wartość dla opcji Typ konfiguracji IPv4 na DHCP

  2. Aby skonfigurować interfejs sieci LAN dla protokołu DHCP, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

https://docs.opnsense.org/manual/dhcp.html#using-dhcpv4