Kopia zapasowa i przywracanie#

NextBox może być backupowany i przywracany z poziomu NextBox Nextcloud App. Aby wykonać operację tworzenia kopii zapasowej lub przywracania, musisz mieć urządzenie pamięci masowej podłączone do NextBox.

Aby włączyć tworzenie kopii zapasowej i przywracanie na urządzeniu pamięci masowej, należy wykonać następujące czynności:

 1. Upewnij się, że urządzenie pamięci masowej zawiera co najmniej jedną partycję sformatowaną w obsługiwanym systemie plików (obecnie obsługiwane są ext i xfs).

 2. Podłącz urządzenie pamięci masowej do urządzenia NextBox do któregokolwiek z portów USB i pamiętaj o użyciu zewnętrznego zasilacza (więcej informacji).

 3. Po podłączeniu zobaczysz magazyn(y) wewnątrz „Zarządzanie przechowywaniem” poniżej „Dostępne magazyny”

 4. Kliknij symbol plusa po prawej stronie, aby zamontować magazyn i udostępnić go do operacji tworzenia kopii zapasowych i przywracania. Dodany magazyn jest teraz wyświetlany na liście „Zamontowane magazyny”.

Kopia zapasowa#

Aby wykonać kopię zapasową urządzenia NextBox wraz z wszystkimi aplikacjami i danymi ustawień Nextcloud, wykonaj poniższe kroki:

 1. Upewnij się, że masz zamontowany magazyn, jak opisano powyżej

 2. Wewnątrz „Backup / Restore” poniżej „Full System Backup” wybierz urządzenie pamięci masowej dla kopii zapasowej z menu rozwijanego o nazwie: „Select Backup Device”

 3. Teraz masz możliwość przyrostowej aktualizacji istniejącej kopii zapasowej z menu rozwijanego o nazwie: „Wybierz lokalizację kopii zapasowej” lub utworzenia całkowicie nowej kopii zapasowej przez wpisanie nazwy w polu „Nazwa nowej kopii zapasowej”.

 4. Kliknij przycisk „Start Backup now”, proces tworzenia kopii zapasowej rozpocznie się natychmiast.

Wynikowa kopia zapasowa nie jest szyfrowana, więc należy uważać, kto ma dostęp do używanego magazynu.

Przywróć#

Podpowiedź

Operacja przywracania całkowicie zastępuje wewnętrzne komponenty Nextcloud i w zależności od kombinacji wersji może to prowadzić do niezdefiniowanego zachowania frontend’u Nextcloud. Jeśli tak się stanie, prosimy o cierpliwość i ponowne załadowanie strony przy użyciu F5 lub ctrl-r i sprawdzenie, czy operacja przywracania zakończyła się sukcesem.

 1. Upewnij się, że masz zamontowany magazyn w sposób opisany powyżej i że zawiera on kopię zapasową, która ma zostać przywrócona.

 2. Wewnątrz „Backup / Restore” poniżej „Restore System from Backup” użyj „Select Backup to Restore” rozwijanego menu, aby wybrać kopię zapasową do przywrócenia.

 3. Kliknij „Rozpocznij przywracanie teraz”, proces przywracania rozpocznie się natychmiast.

W zależności od wersji Nextcloud po zakończeniu procesu przywracania zostaniesz poproszony o uruchomienie procesu aktualizacji Nextcloud.

Podpowiedź

Wszystkie konfiguracje i ustawienia NextBoxa i instancji Nextcloud zostaną przywrócone, dlatego mogą nastąpić zmiany w sposobie dostępu do NextBoxa, jeśli przywrócona konfiguracja Remote Access nie jest identyczna z obecną.