Oprogramowanie FAQ#

Q: Jaki rodzaj klucza publicznego jest oczekiwany dla dostępu SSH?

Oczekuje się klucza publicznego (w stylu openssh). W zależności od systemu operacyjnego istnieją różne sposoby na określenie klucza publicznego. Jednym z nich może być ssh-add -L, innym może być cat ~/.ssh/id_rsa.pub. Jeśli używasz Putty, zobacz dokumentację Putty.

Q: Czy system operacyjny może być rozszerzony lub skonfigurowany ręcznie?

Tak, możesz skonfigurować dostęp ssh poprzez aplikację NextBox Nextcloud. Następnie można uzyskać dostęp do NextBox za pomocą ssh i można zrobić z systemem, co się chce. Oczywiście zapewniamy wsparcie tylko dla konfiguracji standardowej NextBox.

Q: Gdzie mogę zobaczyć changelog dla wersji NextBoxa?

Obecnie tylko tutaj: Launchpad NextBox.

Q: Jak mogę zaktualizować system operacyjny?

Nie ma potrzeby ręcznego aktualizowania systemu operacyjnego NextBox. Odbywa się to przy użyciu unattended-upgrades, a na dodatek nextbox-daemon będzie sprawdzał aktualizacje ręcznie (jako nadmiarowe rozwiązanie awaryjne) przy każdym starcie. Możesz aktualizować swój system operacyjny ręcznie używając apt, jeśli wiesz co robisz.

Q: Czy urządzenie NextBox działa pod kontrolą 32- czy 64-bitowego systemu operacyjnego?

Używany system operacyjny jest systemem 64-bitowym. Wynik arch: aarch64.

Q: Jacy użytkownicy i hasła domyślne są tworzone domyślnie w systemie operacyjnym NextBox’s?

Żaden użytkownik (systemowy) nie ma ustawionego ani jednego hasła domyślnego. Jedynym utworzonym użytkownikiem niesystemowym jest użytkownik o nazwie nextuser, bez domyślnego hasła. Jedynym sposobem na uzyskanie dostępu do NextBox jest użycie ssh z kluczem publicznym, który można ustawić za pomocą aplikacji NextBox App.