Zgodność sprzętowa#

To, czy dany sprzęt może być obsługiwany w OPNSense, zależy od tego, czy jest dostępny odpowiedni sterownik. Ponieważ OPNSense wywodzi się z FreeBSD, wszystkie sterowniki z FreeBSD są również dostępne w OPNSense. Listę obsługiwanego sprzętu można znaleźć pod adresem:

https://www.freebsd.org/releases/13.0R/hardware/