Instalowanie nitropii za pomocą pipx#

Ten przewodnik wyjaśnia jak zainstalować nitropy za pomocą pipx. pipx tworzy wirtualne środowisko dla nitropy. Oznacza to, że nitropy i jego zależności nie są w konflikcie z innymi pakietami zainstalowanymi w systemie.

Informacja

Dla użytkowników Windows: Wsparcie dla Windows jest wciąż eksperymentalne - prosimy o ostrożność. Możesz także użyć prekompilowanych plików binarnych lub instalatora MSI, zobacz Instalacja nitropy w systemie Windows.

Przygotowanie#

Python 3.9, 3.10 lub 3.11#

Python jest już zainstalowany na większości systemów macOS i Linux lub można go pobrać z python.org. Więcej informacji można znaleźć w Downloading Python Guide.

pip#

Możesz zainstalować pip za pomocą systemowego menedżera pakietów lub za pomocą python3 -m ensurepip. Więcej informacji można znaleźć w przewodniku instalacji pip.

pipx#

Przed zainstalowaniem nitropy należy zainstalować i skonfigurować pipx:

python3 -m pip install --user pipx
python3 -m pipx ensurepath

Więcej informacji można znaleźć w pipx Installation Guide.

Informacja

Dla użytkowników Linuksa - obecnie przejściowa zależność (oscrypto) generuje problemy na niektórych dystrybucjach Linuksa. Odpowiednie wydanie GitHub dokumentuje obecnie potrzebne obejście:

pipx inject --pip-args="--upgrade --force" pynitrokey "oscrypto @ git+https://github.com/wbond/oscrypto.git@1547f535001ba568b239b8797465536759c742a3"

Instalacja#

Teraz można zainstalować nitropy z pakietu pynitrokey:

pipx install pynitrokey

nitropy jest teraz dostępna w ścieżce użytkownika:

nitropy --help

Aktualizacja#

Pakiet można uaktualnić za pomocą następującego polecenia:

pipx upgrade pynitrokey

Rozwiązywanie problemów#

Jeśli napotkasz problemy, upewnij się, że używasz najnowszej wersji, porównując wyjście nitropy version z listą release na GitHubie. Jeśli aktualizacja nie zainstaluje najnowszej wersji, możesz napotkać jeden z następujących problemów.

Nieprawidłowa wersja Pythona#

nitropy wymaga Pythona 3.9 lub 3.10. Jeśli twoja domyślna instalacja Pythona jest starsza lub nowsza niż ta i nie można jej zaktualizować, musisz dodatkowo zainstalować Pythona 3.9 i podać nazwę jego pliku wykonywalnego Pythona podczas wywoływania pipx, na przykład:

$ pipx install --python python3.9 pynitrokey

Nieobsługiwane ramię#

Obecnie najnowsze wersje nitropy nie mogą być instalowane na platformach Arm ze względu na problem z zależnościami (GitHub issue). Jako obejście można użyć instalacji Pythona x86 w terminalu Rosetta, jak opisano w tej dyskusji).

nie znaleziono libusb-1.0.dylib#

Podczas uruchamiania nitropy na macOS, możesz zobaczyć komunikat o błędzie wskazujący na brak pliku libusb-1.0.dylib. Można to naprawić poprzez ręczne zainstalowanie libusb, np. za pomocą homebrew:

$ brew install libusb

Uwagi o użytkowaniu#

Wszystkie platformy#

Jeśli chcesz używać nitropy z Nitrokey Pro lub Nitrokey Storage, musisz również zainstalować libnitrokey.

Windows#

Obsługa systemu Windows jest nadal eksperymentalna - należy zachować ostrożność.

Aby móc połączyć się z urządzeniem, konieczne może być uruchomienie programu nitropy z prawami administratora.

Linux#

W systemach Linux, potrzebujesz również reguł udev Nitrokey. Są one dostarczane z libnitrokey. Alternatywnie możesz je zainstalować ręcznie:

wget https://raw.githubusercontent.com/Nitrokey/libnitrokey/master/data/41-nitrokey.rules
sudo mv 41-nitrokey.rules /etc/udev/rules.d/

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Konfigurowanie reguł udev.

Następne kroki#

Więcej informacji na temat używania nitropii można znaleźć w tych przewodnikach: