Sprawdzić szczelność sprzętu#

Twoja Ściana NitroWall została dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu i z zapieczętowanymi śrubami. Przed wysyłką wyślemy Ci zdjęcie Twojej Ściany NitroWall. Prosimy o porównanie zdjęcia z zapakowaną ścianą NitroWall. Jeśli zauważysz jakiekolwiek zmiany, skontaktuj się z nami w celu ustalenia dalszych działań.

uszczelnienie numer jeden
uszczelnienie numer dwa
uszczelnienie numer trzy