Ogólne FAQ#

Q: Jak mogę fabrycznie zresetować mojego NextBoxa?

Wciśnij przycisk sprzętowy na 5 sekund, patrz Reset fabryczny. Do wciśnięcia przycisku użyj cienkiego (~1mm) bolca, takiego jak do wyjmowania tacki karty sim w smartfonie.

Q: Co oznaczają różne kolory diod LED?

Szczegółowy dokument można znaleźć tutaj: Kolory i wzory LED.

Q: Czy początkowa konfiguracja może być wykonana przy użyciu monitora &klawiatury?

Nie, nie jest to możliwe, ponieważ zwykłe logowanie jest wyłączone przy dostawie. Proszę podłączyć NextBox do sieci i uzyskać dostęp do NextBox za pomocą nextbox.local lub IP bezpośrednio.

Q: Jaki jest typowy pobór mocy?

Minimum 0,6A (3W) jest rzadko osiągane, w spoczynku najczęściej około 1A (5W) i ponad 2A (10W) przy większych obciążeniach.

Q: Jak bezpieczne jest urządzenie NextBox?

Debian z częstymi aktualizacjami bezpieczeństwa opartymi na „nienadzorowanych aktualizacjach”, minimalna powierzchnia ataku poprzez zapewnienie, że ani jeden niepotrzebny port nie jest otwarty, to główne czynniki wpływające na bezpieczeństwo systemu. **Upewnij się, że użytkownicy i hasła do Nextcloud są na wysokim poziomie, z długimi losowymi hasłami lub metodą logowania opartą na uwierzytelnianiu dwuczynnikowym, np. Nitrokey FIDO2.

Q: Co oznaczają wszystkie „ostrzeżenia” związane z ssh?

Po skonfigurowaniu dostępu ssh stajesz się technicznie odpowiedzialny za swojego NextBoxa. Zapewniamy pomoc w miarę naszych możliwości, ale nie możemy udzielać ogólnego wsparcia w zakresie administracji Linuksem poza przypadkami użycia NextBoxa.

Q: Czy mogę wykonać kopię lustrzaną mojego NextBoxa na innym NextBoxie?

Przekłada się to na konfigurację klastrową, która przez Nextcloud traktowana jest jako (płatne) rozwiązanie klasy enterprise. Szczegóły, zwłaszcza spójność danych i obsługa kolizji, są dalekie od trywialnych do zrealizowania. Niemniej jednak widzimy również zapotrzebowanie na bardziej zaawansowane rozwiązania backupowe i zajmiemy się tą kwestią.

Q: Co zrobić, aby uruchomić/zainstalować/naprawić aplikację Nextcloud „XYZ”? Dlaczego funkcja XYZ w chmurze Nextcloud nie działa?

Ogólnie rzecz biorąc, nie możemy pomóc w szczegółach na te tematy. Wewnętrzne elementy Nextcloud i aplikacje są poza zakresem rozwoju NextBox, ponieważ używamy obrazów Docker dostarczanych przez Nextcloud. Ostatecznie, jeśli jakaś konfiguracja NextBox/OS blokuje prawidłowe działanie aplikacji, na pewno zajmiemy się jej naprawą.

Q: Czy mogę podłączyć/używać NextBox za pomocą WiFi?

Nie, obecnie nie jest to (łatwe) możliwe, dostępny jest tylko przewodowy ethernet z gniazdem RJ-45.

Q: Czy WiFi w Raspberry PI 4B jest fizycznie dostępne i działa?

Tak, fizycznie WiFi jest dostępne i działa, ale nie jest używane/zarządzane przez aplikację NextBox. Jeśli wiesz, co robisz, możesz je skonfigurować i używać, jeśli działa, mimo że znajduje się w obudowie NextBox.