Aktualizacja oprogramowania układowego OpenWrt#

Informacja

OpenWrt jest obecnie dostępny tylko dla NitroWall NW678

Zalecamy aktualizację OpenWrt za pomocą preinstalowanej usługi Attended Sysupgrade. Aby móc korzystać z tej usługi, należy skonfigurować ją tak, aby ignorowała pakiet „nitrowall”, jeśli został on wcześniej zainstalowany:

 1. Przejdź do System -> Attended Sysupgrade -> Konfiguracja i włącz Tryb zaawansowany -> Zapisz i zastosuj.

  ../_images/openwrt_upgrade1.png
 2. Wróć do przeglądu i wyszukaj dostępne aktualizacje

  ../_images/openwrt_upgrade2.png
 3. Przeszukaj listę zainstalowanych pakietów i usuń pakiet „nitrowall”. Następnie poproś o obraz oprogramowania układowego

  ../_images/openwrt_upgrade4.png
 4. Poczekaj, aż obraz zostanie utworzony. Następnie zainstaluj go. Sprawdź, czy opcja „zachowaj ustawienia i bieżącą konfigurację” jest włączona.

  ../_images/openwrt_upgrade5.png
 5. Oprogramowanie zostanie zainstalowane, a NitroWall uruchomi się ponownie.

 6. Po ponownym uruchomieniu musimy ponownie zainstalować pakiet nitrowall.ipk. Spowoduje to zmianę rozmiaru dysku i dodanie parametru jądra pcie_aspm=off do pliku /boot/grub/grub.cfg, który naprawia problem ze sterownikiem igb ` <https://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=205073>`_ .

 7. W sekcji System -> Oprogramowanie -> Prześlij pakiet, prześlij pakiet.

  ../_images/openwrt_installnw2.png ../_images/openwrt_installnw1.png
 8. Zainstaluj go. Następnie NitroWall uruchomi się ponownie.

  ../_images/openwrt_installnw3.png
 9. Aktualizacja OpenWrt przez Attended Sysupgrade.

Alternatywnie do powyższych instrukcji, można zalogować się przez ssh i wykonać ten skrypt:

#!/bin/sh
BOOT="$(sed -n -e "/\s\/boot\s.*$/{s///p;q}" /etc/mtab)"
DISK="${BOOT%%[0-9]*}"
PART="$((${BOOT##*[^0-9]}+1))"
ROOT="${DISK}${PART}"
echo "INFO: resize partion ${ROOT}"
parted -s -a opt ${DISK} "resizepart ${PART} 100%"
LOOP="$(losetup -f)"
losetup ${LOOP} ${ROOT}
echo "INFO: resize filesytem ${ROOT}"
fsck.ext4 -y -f ${LOOP}
resize2fs ${LOOP}
echo "INFO: add pcie_aspm=off as boot parameter"
sed -i s/rootwait/rootwait\ pcie_aspm=off/g /boot/grub/grub.cfg
reboot