Zmiana IMEI#

Aby móc zmienić IMEI urządzenia, oprogramowanie blue merle jest preinstalowane.

Informacja

<https://github.com/srlabs/blue-merle#installation>`_ Po przywróceniu ustawień fabrycznych należy ponownie zainstalować `blue-merle.

IMEI można zmienić na różne sposoby. Najprostszym z nich jest użycie toogle z boku NW750:

  1. Przełącznik sprzętowy.

  2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, który wyświetli monit o wymianę karty SIM.

  3. Po wymianie karty SIM należy ponownie obrócić przełącznik. Spowoduje to zmianę IMEI i wyłączenie urządzenia.

  4. Przed ponownym uruchomieniem systemu należy zmienić lokalizację geograficzną.

Więcej informacji można znaleźć na stronie w niniejszej dokumentacji.

Informacja

Czasami polecenia wykonywane na urządzeniu mogą trwać dłużej niż oczekiwano. Może to spowodować wyłączenie wyświetlacza (tryb gotowości) na kilka sekund przed wyświetleniem oczekiwanego komunikatu końcowego (np. instrukcji wymiany karty SIM). Przed ponownym naciśnięciem przełącznika należy poczekać na wyświetlenie komunikatu końcowego. Jeśli po minucie nie zostanie wyświetlony żaden komunikat, być może skrypt zakończył działanie lub komunikat został pominięty. W takim przypadku pociągnij przełącznik, aby kontynuować / ponownie uruchomić proces.